Головна » Архів матеріалів
1 2 3 4 5 6 »
С каждым годом все сильнее повышается агрессивное воздействие окружающей среды как на существующие, так и на вновь возводимые здания и сооружения. Поэтому, согласно эксплуатационным требованиям, материалы строительных конструкций должны удовлетворять ряду требований: быть морозостойкими, обладать необходимой теплопроводностью, хорошо сопротивляться действию механических нагрузок, атмосферных осадков, солнечного излучения и т.д., причем требования к различным слоям изделий и конструкций зависят от их функционального назначения. Именно поэтому в настоящее время все13 большее применение находят функционально-градиентные материалы, свойства которых в изделии изменяются по объему или высоте поперечного сечения в соответствии с функциональными требованиями.

В современном материаловедении существует множество способов получения материалов с заданным распределением свойств (центрифугирование, физико-химическая обработка, каркасная технология, нанесение покрытий, импр ... Читати далі »
Переглядів: 1218 | Додав: ped4enko | Дата: 2014-12-12 | Коментарі (0)

Починати слід із вивчення осіб, задіяних у будівництві об’єкта, – забудовника (особи, яка володіє правами на земельну ділянку), генеральних проектувальника та підрядника, посередників (осіб, які залучають інвестиції для будівництва або виконують різні функції). При цьому варто аналізувати не стільки самі компанії (юридичні особи), скільки людей, які їх уособлюють, – власників і менеджерів. Так можна чітко зрозуміти, хто в процесі реально приймає остаточне рішення, а хто має суто номінальну (технічну) роль. ... Читати далі »
Переглядів: 1568 | Додав: ped4enko | Дата: 2014-04-27 | Коментарі (1)

Про доцільність і необхідність спрощення чинного методу лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В.2.1–12Здавалося б, виходячи із зазначеного раніше, від лабораторного методу визначення максимальної щільності взагалі можна було б відмовитись. Але проблема полягає в тому, що як раніше, так і тепер значення такого показника як межа розкочування (wp) є не тільки недостатньо обґрунтованим, але відзначається і невеликою точністю її лабораторного визначення. До речі, це також стосується і лабораторного визначення показника wL зв’язних ґрунтів чи то за Аттербергом, чи то за Казагранде, Безруком, чи балансирним конусом.

Більш детально питання про це ми розглянемо в іншій нашій роботі. Тут лише відмітимо, що, незважаючи на всі недоліки визначення обох цих показників, їх визначення регламентовано чинним ДСТУ, як і раніше ГОСТ. А з іншого боку зазначимо, щ ... Читати далі »
Переглядів: 1679 | Додав: ped4enko | Дата: 2014-04-04 | Коментарі (0)

Свойства конструкционных материалов по ACI 440.1R-06
Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars


Свойства материала, предоставленные изготовителем, например,
гарантированная прочность на растяжение, должны быть приняты в качестве
исходных свойств, которые не учитывают продолжительного влияния воздействия окружающей среды. Поскольку продолжительное воздействие различных типов окружающих сред может снижать прочность на растяжение , предел разрушения при ползучести, предел выносливости FRP стержней, свойства материала, используемые в расчетных уравнениях, должны понижаться на основании вида и
уровня воздействия окружающей среды.

Расчетный модуль упругости равен значению, предоставленному изготовителем в качестве среднего модуля упругости (гарантированное значение) тестовых образцов.

Для альтернативного определения снижения прочности из-за сгибания к ... Читати далі »
Переглядів: 1466 | Додав: ped4enko | Дата: 2014-03-05 | Коментарі (0)

Стіни є найважливішими конструктивними елементами будинків, що служать не тільки вертикальними конструкціями, які огороджують, але нерідко й несущими елементами, на які спираються перекриття і покриття. У зв'язку з цим призначенням стін при розробці проекту будинку особливу увагу приділяють вибору конструктивної схеми будинку і виду стін. При цьому залежно від призначення будинку стіни повинні задовольняти наступним вимогам: бути міцними й стійкими; мати довговічність, що відповідає класу будинку; відповідати ступеню вогнестійкості будинку; забезпечувати підтримку необхідного волого-температурний режим у приміщеннях; володіти достатніми звукоізолюючими властивостями; бути технологічними, забезпечувати максимально можливу індустріальність при спорудженні; бути економічними, тобто мати мінімальні витрату матеріалів, масу одиниці площі, найменші трудовитрати й витрати коштів; відповідати архітектурно-художньому рішенню, оскільки стіни є, по суті, одним з основних структурних час ... Читати далі »
Переглядів: 1538 | Додав: ped4enko | Дата: 2014-02-08 | Коментарі (0)

Дорогу проектують у дві стадії — технічний проект і робочі креслення. Для нескладних об'єктів при використанні типових проектів дозволяється проектування в одну стадію — техноробочий проект, який застосовують при проектуванні місцевих доріг нижчих категорій (IV і V) державного значення та внутрішньогосподарських.

Завдання технічного проекту полягає в обгрунтуванні доцільності будівництва чи реконструкції дороги у вибраному напрямку і прийнятті проектних рішень влаштування земляного полотна в поздовжньому і поперечному профілях, водо- перепускних споруд, дорожнього одягу, благоустрою, а також заходах щодо забезпечення безпеки руху.

Реальне проектування (технічний і техноробочий проекти) включає десять розділів: загальна частина (опис природних умов району прокладання траси і техніко-економічні обгрунтування доцільності будівництва); траса дороги; земляне полотно; дорожній одяг; штучні споруди; будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби; облад ... Читати далі »
Переглядів: 2786 | Додав: ped4enko | Дата: 2013-08-21 | Коментарі (0)

Показатели расчетных нагрузок на системы отопления и теплозащиты здания должны отвечать нормируемым уровням наружных климатических параметров в холодный период года, который в соответствии с ГОСТ 30494-96 определяется как отрезок времени со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже. ... Читати далі »
Переглядів: 1923 | Додав: ped4enko | Дата: 2013-07-08 | Коментарі (0)

Відповідно до частини першої статті 281 «Про благоустрій населених пунктів» власники або балансоутримувачі об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів забезпечують її утримання відповідно до Правил утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів та технічних засобів регулювання дорожнього руху, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів затверджені наказом Мінрегіону від 14.02.2012 № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 365/20678.

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6690, Підприємства скидають стічн ... Читати далі »
Переглядів: 2792 | Додав: ped4enko | Дата: 2013-02-22 | Коментарі (0)

Проведений аналіз і узагальнення теоретичних основ створення системи проектування організації виробничих процесів у дорожній галузі в напрямках співвідношення параметрів проектування організації будівельно-відновлювальних робіт на різних стадіях виробництва. Проведено аналіз існуючої системи управління використанням ресурсів на стадії проектування організації робіт, система показників та критеріїв оцінки використання ресурсів в дорожній галузі; моделюється алгоритм процедури прийняття рішень щодо раціонального використання ресурсів за умов проектування організації робіт. Стаття авторів: Л.П. Войтович, інженер, О.О. Євсеєвський, студент, Національний транспортний університет. Харків 2004
Переглядів: 2891 | Додав: ped4enko | Дата: 2012-10-25 | Коментарі (0)

Один з найпоширеніших комплексних будівельних матеріалів, що відкрило людство лише 100 років тому, бетон, легко приготувати навіть без спеціального обладнання. Для отримання якісного товарного бетону необхідно строго дотримувати технологію виготовлення бетону, а також дотримуватися загальний рекомендацій щодо складу та пропорції бетону.

Багато в чому склад бетонної суміші залежить від призначення та відповідальності майбутньої конструкції. Наприклад, для виготовлення товарного бетону марки М 100 витрачається менше цементу, ніж на бетон марки М 450. Тому в залежності від марки бетону змінюються пропорції матеріалів, для його виготовлення. По-перше, ціна цементу по відношенню до щебеню і піску вимага зменшити його витрати, і тому до складу бетону нищої марки не має сенсу додавати стільки ж цементу, як для бетону марки М 450, так як вимоги до такої суміші значно вищі.

Найчастіше товарний бетон виготовляють з цементу марок М 100 і М 200 із застосуванн ... Читати далі »
Переглядів: 7469 | Додав: ped4enko | Дата: 2012-07-05 | Коментарі (0)