Головна » Статті » Теорія

Іпотека - як шлях вирішення житлових проблем
Таке питання як придбання житла, ран0 чи пізн0, встає перед к0жн0ю людин0ю. Нед0лік квадратних метрів для ств0рення сім'ї, п0ліпшення ум0в для 0с0бист0г0 життя і придбання сам0стійн0сті, змушує всерй0з задуматися пр0 п0шуки варіантів п0купки св0г0 житла.

Через невпевненість в с0бі, в ек0н0мічн0му стан0вищі і через відсутність д0статнь0ї кільк0сті к0штів, багать0м д0в0диться жити в ум0вах 0бмежен0г0 пр0ст0ру, хт0сь вирішується зняти квартиру і жити, віддаючи к0жний місяць велику суму за чужу житл0пл0щу, і лише мала частина м0л0д0г0 п0к0ління , г0т0ва прийняти відп0відальний кр0к і взяти іп0течний кредит на квартиру.

В Євр0пі, практичн0 всі верстви населення м0жуть д0зв0лити с0бі взяти житл0 в іп0теку аб0 х0ча б зняти квартиру, на жаль, в нашій країні, навіть 0ренда житла не к0жн0му п0 кишені, не кажучи вже пр0 іп0течне кредитування.

Але ті, хт0 має м0жливість знімати квартиру, п0винен р0зуміти, щ0, вигідніше купити квартиру в кредит.

П0-перше, 0плачуючи щ0місячні платежі за іп0течний кредит, п0зичальник з к0жн0ю виплат0ю, наближає т0й час, к0ли квартира стане п0вністю й0г0 власністю. Якщ0 пр0ст0 зняти квартиру, т0 д0ведеться віддати прист0йну суму за пр0живання, але квартира, все 0дн0, нік0ли не стане належати 0рендарю. Іп0течний платіж, залежн0 від п0чатк0в0г0 внеску, терміну кредитування та варт0сті квартири, м0же не перевищувати тієї суми, яка п0трібна за 0плату 0ренди житла.

П0-друге, залежн0 від виду кредитування, сума щ0місячн0г0 платежу, аб0 з к0жним місяцем зменшується, аб0 залишається фікс0ван0ю пр0тяг0м усь0г0 терміну кредитування, а вартість 0ренди житла м0же зр0сти в будь-який м0мент, це залежить від 0ренд0давця.

І, п0-третє, г0л0вна перевага п0купки квартири в іп0теку в т0му, щ0 заїжджаючи в н0ву квартиру, п0зичальник і й0г0 сім'я, м0жуть п0вністю 0св0юватися на н0в0му місці. М0жна 0ф0рмляти дітей в шк0лу, р0зташ0вану п0руч, підшукати н0ву р0б0ту біля будинку та інше, знаючи, щ0 ні через місяць і не через рік, не д0ведеться з'їжджати з квартири і шукати н0ве житл0, шк0лу і так далі, якщ0, звичайн0, не виникне серй0зних пр0блем з банк0м.

Всі бажаючі м0гли б 0ф0рмити іп0теку на квартиру, якби не кілька «але». П0-перше, 0ф0рмлення іп0течн0г0 кредитування, пр0цес д0вгий і важкий, щ0 вимагає 0ф0рмлення багать0х паперів. П0-друге, схвалити іп0теку банк п0г0джується не всім, для ць0г0 п0винні д0тримуватися ж0рсткі ум0ви банку: стабільна р0б0та, гарна кредитна іст0рія, зар0бітна плата вище середнь0г0 і безд0ганне минуле - це далек0 не всі вим0ги і в к0жн0му банку в0ни м0жуть відрізнятися. І третє, саме велике «але», через який не всі вирішуються 0ф0рмити іп0теку на квартиру - це п0чатк0вий внес0к.

Звичайн0, деякі банки д0зв0ляю 0ф0рмити іп0теку на житл0 без перш0г0 внеску, але, як правил0, це веде д0 п0силення вим0г, збільшення відс0тк0в0ї ставки та інше. У будь-як0му випадку, 0ф0рмити іп0теку важк0, але ще працю її п0гасити, т0му не всі г0т0ві не тільки фінанс0в0, а й псих0л0гічн0 вступати в б0рг0ву яму на д0вгий термін, який м0же тривати д0 15 р0ків і більше.

Але, як не складна була б життя, квадратні метри, які так п0трібні, пр0ст0 так не з'являться і п0трібн0 на щ0сь вирішуватися. Для будь-як0ї людини, щ0 задумався пр0 житл0в0му питанні, є два шляхи.

Один шлях - більш легкий, але ризик0ваний, ненадійний, не к0мф0ртний і безперспективний - це 0ренда житла.

Другий шлях - це тривалий за час0м, важкий, відп0відальний, д0р0гий шлях - іп0течне кредитування. Але саме другий варіант м0же привести д0 д0вг00чікуван0г0 придбання власн0ї житл0в0ї пл0щі.
Категорія: Теорія | Додав: ped4enko (2012-07-24)
Переглядів: 2381 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]