Головна » Статті » Теорія

Особливості деформування та несуча здатність коротких сталезалізобетонних елементів
Розвитку науково-технічного прогресу в будівельній галузі сприяє підвищення ефективності використання матеріалу в несучих конструкціях. Завдання зниження матеріаломісткості може бути розв’язано завдяки пропозиціям щодо вдосконалення відомих, а також розробленні нових конструктивних рішень і методів розрахунку з урахуванням збільшених вимог за найбільшим економічним ефектом і широким можливостям чисельних методів [1, 4, 9].

Високу ефективність і раціональність використання як частини несучих сталезалізобетонних конструкцій показали тонкостінні сталеві елементи в поєднанні з легкими бетонами завдяки відносно низькій питомій вазі, простоті виготовлення та достатній несучій здатності [6, 10].
Ефективність підвищення несучої здатності запропонованих конструкцій за допомогою конструктивних прийомів очевидна. Однак рішення про їхню реалізацію, що вимагає відповідних витрат у рамках робіт зі швидкого зведення та реконструкції будівель та споруд, приймається на основі встановлення реальної несучої здатності, характеру роботи сталезалізобетонних елементів конструкцій.

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Значна зацікавленість вітчизняних та зарубіжних учених у теорії тонкостінних стрижнів [1, 5, 9] обумовлена широким застосуванням їх у різних галузях сучасної техніки як основних несучих конструкцій типу колон і балок у промисловому й цивільному будівництві, трубчастих пілонів і балок у мостобудуванні, силових каркасних апаратів у машинобудуванні, так і у вигляді допоміжних елементів типу підкріплювальних ребер пластин та оболонок у літальних апаратах, суднах, вагонах, у металевих конструкціях підйомно-транспортних машин і т.д.

Перші питання стійкості тонкостінних стрижнів були поставлені ще наприкінці минулого століття. Починаючи з 20-х років, теорія розрахунку тонкостінних стрижнів отримала подальший істотний розвиток під впливом запитів будівельної практики і значною мірою авіабудування. Завдяки творчим зусиллям вітчизняних учених сформовано технічну теорію розрахунку тонкостінних стрижнів. Велика заслуга в розробленні теорії загальної стійкості пружних тонкостінних стрижнів належить авторам робіт [1, 4, 5].

Однак є ще низка питань, що досить мало вивчені та потребують подальшого дослідження. До таких належать питання несучої здатності тонкостінних стрижнів з різного роду недосконалостями (у вигляді геометричних недосконалостей, неоднорідності матеріалу, початкових напружень) при одночасному врахуванні їх місцевої втрати стійкості. Дослідження недосконалих систем важливе перш за все з практичної точки зору, оскільки дозволяє наблизити розрахункову схему до реальних конструкцій.
Доцільність і практична значимість такого підходу до сталезалізобетонних конструкцій відзначається авторами робіт [1, 2, 5, 8, 9], які висвітлюють результати розрахунково-теоретичних досліджень, досвід впровадження, рекомендації нормативно-технічної літератури.

1. Гузь, А.Н. Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – К.: Вища школа, 1980. – 167 с.
2. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ / Міненергобуд України. – К., 2011. – 49 с.
3. ДБН В.2.6-163:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу / Міненергобуд України. – К., 2010. – 225 с.
4. Ильгамов, М.А. Расчет оболочек с упругим заполнителем / М.А. Ильгамов, В.А. Иванов, Б.В. Гулин. М.: Наука, 1987. – 133 с.
5. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. – К.: Компас, 2001. – 448 с.
6. Семко О.В. Легкий бетон для заповнення порожнин сталевих тонкостінних конструкцій / О.В. Семко, Д.М. Лазарєв, Ю.О. Авраменко // Будівельні конструкції. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: міжвід. наук.-техн. зб. – К.: ДП НДБІК, 2011. – Вип. 74. – С. 659 – 666.
7. Семко О.В. Стійкість тонкостінних сталевих елементів, підкріплених легким полімербетоном / О.В. Семко, О.П. Воскобійник, Ю.О. Авраменко // Зб. наук. праць. – К: УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського, 2012. – Випуск 10. – С. 52 – 64.
8. Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація / Л.І. Стороженко, В.М. Сурдин, В.І. Єфименко, В.І. Вербицький. – Кривий Ріг: КТУ, 2007. – 446 с.
9. Mohammad, R.K. A comparative study on three different construction methods of stiffened plates-strength behaviour and ductility characteristics / R.K. Mohammad, K. Ghavami, M. Rastani // Rev. Esc. Minas. 2007. Vol. 60, № 2. P. 365 379.
10. Vogdt, F. Conceptual and structural design of building made of lightweight and infra-lightweight сoncrete. / F. Vogdt, M. Schlaich, B. Hillemeir // Berlin, 2010. – 105pр.

Англ.: Deformation features and bearing capacity of short composite steel and concrete elements with different boundary conditions of steel components
This publication analyzed the stress-strain state and local stability of short composite steel and concrete elements with different boundary conditions of steel components. The experimental results were compared with theoretical results.


АвторЮ.О. Авраменко, к.т.н.
ВиданняЗбірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво
ДжерелоОсобливості деформування та несуча здатність коротких сталезалізобетонних елементів з різними крайовими умовами сталевих складових. / Ю.О. Авраменко // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4 (39). Том 1


Джерело: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Znpgmb/
Категорія: Теорія | Додав: ped4enko (2013-12-21)
Переглядів: 1296 | Теги: несуча здатність, сталезалізобетонні конструкції, місцева стійкість | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]