Головна » Статті » Землевпоряднику

Пояснювальна записка та інші допоміжні документи земельної звітності
До складу земельного балансу району зазвичай включають цілу низку допоміжних таблиць, які дають більш повне уявлення про стан земельного фонду району. Однією з таких допоміжних таблиць є розробна відомість, яка складається для заповнення звіту про наявність земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності. У розробній відомості наводиться розшифрування кожного рядка форми № 6-зем за землевласниками, землекористувачами, земельними угіддями та їх підвидами. Розробні відомості складають на кожний рядок звіту, який за своїм змістом відповідає формі № 6-зем.

У розробній відомості перераховують кожне землеволодіння та землекористування відповідної групи, а у вертикальних графах наводять експлікацію земель за кожним землеволодінням та користуванням. Сума площ за вертикальними графами дає експлікацію земель усієї групи землевласників та землекористувачів. Ці дані використовуються для заповнення відповідного рядка звіту про наявність земель і розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності.

Розробні відомості складають також для заповнення звітів про наявність осушених і зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами й угіддями, а також для довідки про зміну площ сільськогосподарських угідь в усіх категоріях земель (із землями у власності і користуванні).

Пояснювальна записка до звіту є текстовою частиною земельного балансу. У ній дається детальне обґрунтування усіх змін, що сталися за звітний рік (період) у складі землевласників, землекористувачів, формах власності на землю, якісному розподілі земельного фонду району за угіддями, викладаються причини скорочення площ сільськогосподарських угідь; детально освітлюються питання використання земель, дотримання земельного законодавства.

У записці перераховуються проведені заходи щодо запобігання порушенням земельного законодавства, контролю за раціональним і цільовим використанням земель; указується характер порушень земельного законодавства, погіршення якості сільськогосподарських угідь, порушення встановленого порядку охорони земель; дається інформація про технічний стан гідромеліоративних і меліоративних систем на зрошуваних та осушених сільгоспугіддях відповідно.

У пояснювальній записці також указуються сільськогосподарські підприємства, які користуються землею за межами району із зазначенням загальної площі земель, складу угідь і районів, у яких розміщені ці землекористування. Аналогічно наводяться відомості про сільськогосподарські підприємства інших районів, що мають в користуванні землі на території цього району.

Крім того, у записці дається більш детальна характеристика земель тимчасового користування землею, у тому числі на умовах оренди, сільськогосподарських та інших підприємств із зазначенням загальної площі земель, складу угідь, терміну і характеру їх використання.

Особлива увага в пояснювальній записці приділяється питанням ефективного використання земель та детально освітлюється виконання планових робіт з меліорації земель і комплексу заходів щодо боротьби з ерозією ґрунтів на території району.

У звіт може бути включений ряд інших додаткових відомостей з характеристикою впроваджених проектів землеустрою території сільськогосподарських підприємств району, про проведення робіт з бонітування ґрунтів й економічної оцінки земель, про освоєння засобів на проведення заходів щодо боротьби з ерозією ґрунтів, про виконання запланованого об’єму робіт, пов’язаних з рекультивацією земель, та інші відомості, пов’язані з раціональним використанням земель району.

У пояснювальній записці може висвітлюватися ціла низка інших важливих питань, пов’язаних з дотриманням земельного законодавства, веденням державного земельного кадастру та використанням земель.

Деякі додаткові відомості, що викладаються в пояснювальній записці, доцільно представляти у вигляді окремих статистичних таблиць, діаграм, графіків тощо. Це скорочує її об’єм і повніше відображає необхідні дані. До пояснювальної записки варто додати черговий кадастровий план району або схематичну карту району з нанесенням основних землевласників і землекористувачів.

На всі зміни, що сталися, у складі земель землевласників та землекористувачів повинні бути юридичні та/або виробничі обґрунтування з наступним документальним підтвердженням і оформленням.

До 10 січня інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських управлінь (відділів) земельних ресурсів здають звіт про використання земель упродовж року та зміни, що сталися у складі земельних угідь, до управління (відділу) Держземагенства в районі.

Зведений земельний баланс району управлінням (відділом) Держземагенства в районі представляється до районної ради, районної державної адміністрації, Головного управління Держземагенства в області до 5 лютого.

Земельний баланс району, затверджений Головним управлінням Держземагенства в області, набуває юридичної сили і не пізніше 25 лютого звітного року надається до Державного агентства земельних ресурсів України.

Джерело матеріалу: Державний земельний кадастр. Практичний посібник. 2013
Категорія: Землевпоряднику | Додав: Ursa (2015-01-31)
Переглядів: 1872 | Теги: Пояснювальна записка, допоміжні таблиці | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]